Jutro Odpust Porcjunkuli w Lubawie – 2 sierpnia – Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

Opublikowano:

Uroczystości franciszkańskiego odpustu Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli
rozpoczęły się 1sierpnia w niedzielę. Podczas niedzielnych Eucharystii ks.biskup Edward Kawa ze Lwowa głosił homilie. O godz. 20 przed plebanią przy kościele św. Jana i św. Michała Archanioła uroczystego poświęcenia figury Chrystusa Króla i aktu zawierzenia Chrystusowi Królowi Ziemi Lubawskiej dokonał ks. biskup. Z tej okazji ks. Marcin Staniszewski przypomniał znaczenie Chrystusa Króla dla nas chrześcijan, a szczególnie dla naszego  Narodu.

Następnie wierni wraz z kapłanami udali się procesją do kościoła, gdzie odprawione zostały Nieszpory, Apel Jasnogórski i czuwanie przy figurze Matki Bożej Lipskiej, która specjalnie na tę uroczystość przybyła z Fary. O godz. 21.30 Męski Różaniec w Lubawie odmówił z ks. biskupem, kapłanami i wiernymi tajemnice chwalebne Różańca świętego.

Warto w tym miejscu dodać, że tradycja odpustów Porcjunkuli z udziałem figury  Matki Bożej Lipskiej była praktykowana w Lubawie w latach powojennych.

Odpust Porcjunkuli przypada 2 sierpnia – Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli związane jest z bazyliką Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Porcjunkula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w tej świątyni. Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej.

W tym dniu wierni, którzy nawiedzą franciszkańskie świątynie, a zatem m.in. w Lubawie, odmówią w nich: Ojcze Nasz, Wyznanie wiary oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego i jeśli przyjmą Komunię św. – uzyskają odpust zupełny. Jest to tzw. odpust Porcjunkuli.  Łaskę odpustu wyprosił w 1216 r. św. Franciszek z Asyżu.

Program odpustu w Lubawie:

PONIEDZIAŁEK  2 VIII

7:00 - Msza św. w kościele
8:00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
9:00 - Msza św. w kościele
12:00 - Różaniec w intencji Kościoła, Ojczyzny, Narodu i naszych rodzin
15.00 - Koronka  do Miłosierdzia
16:30 - Różaniec
17:00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Bpa Edwarda Kawy ze
Lwowa. Po mszy procesja z Figurą Matki Bożej Lipskiej do Fary.

(mz)