Inauguracja XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej

Opublikowano:

Tegoroczne XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęły się w środę 7 listopada w Kaplicy św. Franciszka spotkaniem autorskim z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści historycznej pt.: "Chrystian" - rzecz o biskupie misyjnym Ziemi Lubawskiej i Grudziądza. 

Autor powieści przedstawił postać biskupa Chrystiana, któremu w znacznym stopniu zawdzięczamy powodzenie misji chrystianizacyjnej w XIII wieku na ziemi lubawskiej, chełmińskiej, a także w części Prus. Uczestnicy spotkania zostali zapewnieni, że prezentowana na spotkaniu powieść jest pozycją popularnonaukową opartą na źródłach historycznych, w której obok biskupa Chrystiana i innych postaci historycznych, znajduje się wielu bohaterów fikcyjnych, ale śledząc ich losy, obserwując ich perypetie, poznają prawdziwe oblicze tamtych czasów. Sam wielki Apostoł Europy jawi się w niej jako człowiek głębokiej wiary i nadziei. 

Lekturę powieści można poprzedzić obejrzeniem monodramu "Ślepiec", w którym wystąpił niewidzący Janusz Kamiński, który wcielił się w postać narratora powieści, pustelnika. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgSpqXt9orI

Kazimierz Trybulski - Urodził się w 1946 roku, pochodzi z Więcborka, a obecnie mieszka w Grudziądzu. Emerytowany nauczyciel. W czasie swoje pracy zawodowej, posiadając I kategorię instruktora teatralnego, angażował się z zapałem w ruch teatralny, prowadząc amatorskie grupy odnoszące sukcesy w różnych konkursach i przeglądach krajowych. Autor książek: „Ballada o rycerzu Krzyża”, „Za rzeką czasu” i „Wyspa Marii”, „Wzgórze nad jeziorem”. 

Za swojej osiągnięcia otrzymał m.in. dyplom Towarzystwa Upowszechniania Kultury Teatralnej (1980), nagrodę specjalną Ministra Oświaty i Wychowania „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1983), dyplom Prezydenta Miasta Grudziądza „za wkład pracy oraz zaangażowanie w upowszechnianie kultury” (1986). W 1991 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prywatnie, należący do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mąż, ojciec trójki dzieci, dziadek sześciorga wnucząt. (elubawa) 
foto mz