Sakrament Bierzmowania

Opublikowano:

W niedzielę 31  marca w kościele św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania. W Kościele katolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania  wiary, dokonywanego w wieku dorosłym. Jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej i umocnienia w wierze.

Sakramentu Bierzmowania udzielił ks.bp.senior Andrzej  Suski.Kończąc homilię skierowaną do młodych  podkreślił znaczenie tego wydarzenia w życiu każdego, zwłaszcza  młodego człowieka. 

- Sakrament Bierzmowania- umocnienia  nade wszystko w  wierze, ale również i w miłości i nadziei .Dlatego ten sakrament przeżywamy w szczególny sposób zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy okres młodości.Okres tego duchowego bogactwa, ale jednocześnie okres wielu prób i doświadczeń. Chcemy przeżyć młodość  jak najpiękniej  ażeby ona ukierunkowała nas na  nasze ostateczne przeznaczenie, abyśmy  mogli  wybrać  tą  właściwą  drogę, która zaprowadzi nas do pełni  życia i człowieczeństwa - zakończył homilię  ks. biskup Senior

mz