3 lipca kościół Farny w Lubawie. Msza św. z udziałem chorych

Opublikowano:

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. W Lubawie dzień ten obchodzony jest 3 lipca na zakończenie uroczystości  odpustowych w Lipach.

W kościele św. Anny o godz. 10  odprawiona została Msza święta dla chorych, z udziałem chorych i służby zdrowia. Mszę świętą koncelebrowaną z udziałem kapłanów odprawił proboszcz parafii ks. Mieczysław Rozmarynowicz. Homilię wygłosił ks.Janusz Jędryszek - franciszkanin, pustelnik na Świętej Górze Polanowskiej koło Darłowa. Ojciec Janusz podkreślił, że nie ma innej możliwości zrozumienia sensu choroby i cierpienia człowieka, jak ta w relacji do wiary w Boga i naszego planu Zbawienia.

Bóg chce abyśmy zdawali sobie sprawę z przemijającego charakteru naszego życia na ziemi i dlatego przychodzi nam z pomocą. Choroba i starość jest darem Boga wpisanym w nasze życie, ale bez kierowania się znakiem krzyża tego nie zrozumiemy...

Po homilii kapłani udzielili Sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament ten w ciągu życia można przyjąć wielokrotnie. Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych nie ma na celu - jak się kiedyś sądziło, przygotowania człowieka na śmierć, lecz także umocnienie go w jego cierpieniu i słabości. (mz)