Nabożenstwo Fatimskie w Lipach

Opublikowano:

„Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata” – powiedziała Matka Boża trojgu pastuszków w Fatimie w 1917 r.
Wypełniając prośbę Maryi, 13 sierpnia wierni z dekanatu lubawskiego zebrali się na nabożeństwie fatimskim w sanktuarium w Lipach. Jak co miesiąc Maryja zgromadziła w kościele Jej wiernych czcicieli zaangażowanych w modlitwę i śpiew.

Mszę św. koncelebrowaną odprawił kustosz sanktuarium ks. Mieczysław Rozmarynowicz. Homilię wygłosił ks. Adam Lis: 
Niech  zstąpi  Duch Twój i odnowi  oblicze ziemi  tej ziemi... Te słowa szczególnie w sierpniu  nabierają  znaczenia. Pielgrzymi z całego kraju drogami zmierzają do Maryi, aby tam umocnić się i nabrać tego Ducha Świętego i powrócić  do swoich rodzin, środowisk w których żyją, aby tam ten zaczyn  ewangeliczny wiary, nadziei i miłości rozkrzewiać. Podziękował pielgrzymom ziemi lubawskiej za trud  pielgrzymowania i tym, którzy duchowo łączyli się z pielgrzymami.

Po Eucharystii tradycyjnie wierni odmówili różaniec w procesji wokół kościoła. Apelem jasnogórskim zakończyło się kolejne nabożeństwo fatimskie.

(mz)