Rocznica powstania Męskiego Różańca w Lubawie

Opublikowano:

Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wypełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królowej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. Dziś 22 sierpnia, Dzień poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
W tym pięknym dniu przypada rocznica powstania Męskiego Różańca w Lubawie.

Nasza grupa mężczyzn mająca szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny zbiera się co miesiąc w każdą pierwszą sobotę miesiąca, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa. Jest to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej i Jej Syna w Fatimie, aby to nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie, ponieważ ma ono być ratunkiem dla tonącej w grzechach ludzkości.

Podczas minionego roku wydarzyło się dużo dobrego. Niecodzienny widok rozmodlonych mężczyzn z różańcami w ręku przed Figurą Matki Bożej w każdą pierwszą sobotę miesiąca i nie tylko, wpisał się już na stałe w kalendarz. W tym czasie podejmowaliśmy również inne inicjatywy ewangelizacyjne, m.in.:
- Terenowa Droga Krzyżowa
- Nocna Męka Pańska
- Pielgrzymka do Świętej Wody
- Pielgrzymka do Lichenia na nocną modlitwę za Polskę
- w każdy piątek modlitwa na różańcu w intencji nawróceń prześladujących naszą wiarę i Kościół
- Nocny różaniec podczas odpustu w Lipach przed Matką Bożą Lipską w intencji Kościoła, Narodu, Ojczyzny i naszych Rodzin
- Renowacje okolicznych Krzyży Jezusa Chrystusa
- Nawiedzenie grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
- Nocne Adoracje przed Najświętszym Sakramentem

Od początku istnienia Męskiego Różańca w Lubawie, patronem jest ks. Proboszcz Marcin Staniszewski, przez którego ręce przechodzą wszystkie wspomniane inicjatywy.
Pięknym i ważnym owocem działalności Męskiego Różańca w Lubawie jest skupienie, zjednoczenie mężczyzn kochających Matkę Bożą. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie, proboszcz i księża posługujący, z miłością i oddaniem przyjęli pomysł świeckich, udzielając wszelkiej możliwej pomocy duszpasterskiej. Dlatego widać, że przychodzących mężczyzn jest wielu, coraz więcej.
Uwidaczniają się potrzeby duchowe mężczyzn, w świecie coraz bardziej zlaicyzowanym, który nie jest w stanie zaspokoić najważniejszych potrzeb – tych duchowych. Na każdym Męskim Różańcu są kolejki do konfesjonałów i Komunia święta przyjmowana z największą czcią i uszanowaniem: na kolanach i do ust.

 Mężczyźni chcący żyć zgodnie z Dekalogiem znajdują  konkretną drogę - dbałości o rodzinę, walki ze swoimi wadami, drogę i szkołę modlitwy z Maryją i przez Maryję. Wraz z inicjatywą Męskiego Różańca pojawiły się nowe możliwości dla mężczyzn. Wydaje się, że mężczyźni znaleźli swoje miejsce w Kościele, w którym w pewien sposób, do tej pory, byli mało widoczni, porównując do aktywności kobiet. Co ważne mężczyzn spaja modlitwa różańcowa, która została przez nich w sposób szczególny ukochana.

Nie pozostaje nic innego, jak złożyć gorące dziękczynienie ku niebu „Deo Gratias!” za ten rok łaski dla ludzi gromadzących się na Męskim Różańcu, prosząc Boga o kolejne dary, w kolejnych latach, by to dzieło z pożytkiem dla wszystkich wspaniale rozkwitało i dawało piękne owoce.

Zatem serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn z synami na Męski Różaniec w każdą pierwszą sobotę o godz. 18:15 przed Figurę Matki Bożej, a następnie na Mszę Świętą do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie.
„By była bardziej znana i miłowana…”

Męski Różaniec w Lubawie