Nabożeństwa fatimskie w Lipach

Opublikowano:

Nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie oraz słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii.

13 września w Sanktuarium w Lipach nabożeństwo fatimskie poprzedziła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. kanonik Mieczysław Rozmarynowicz, który wygłosił  homilię. W homilii mówił o błogosławionym kard. Stefanie Wyszyńskim, który był w lubawskim sanktuarium podczas koronacji Matki Bożej Lipskiej. 

Przybliżył również drugą błogosławioną Elżbietę Różę Czacką, która pochodziła z bogatej  rodziny szlacheckiej. Podczas upadku z konia doszło do odklejenia siatkówek i młoda kobieta pomimo szeroko zakrojonej okulistycznej pomocy, operacji, zabiegów, utraciła wzrok na zawsze. Wówczas to, dziś już błogosławiona, zamknęła się na trzy dni - dni, które zdecydowały o dalszym jej życiu. Dzięki Duchowi Świętemu postanowiła pomagać niewidomym, którymi w Polsce nikt się nie zajmował na przełomie XIX i XX wieku.

Podobnie trudne chwile, szczególnie podczas internowania przez komunistyczne władze przeżywał bł. ks.kardynał Stefan Wyszyński. Władze państwowe pozbawiły kardynała wszelkich praw. Został uwięziony, nie wiadomo na jak długo, bez wyroku, bez aktu oskarżenia. Nieustannie dopominał się Prymas pozwolenia napisania listu wyjaśniającego do władz państwowych. Uważał, że jego milczenie mogłoby być odczytane jako zgoda na zaistniałą sytuację lub lekceważenie postawionych mu zarzutów. Zamknięty i internowany miał dylemat jak postąpić, jak trwać przy  Bogu. I w tym przypadku Duch Święty zdecydował, że do końca nie uległ naciskom. Jego milczenie było bardzo wymowne i Naród dobrze to odczytał i czekał na Niego.

Te dwa świadectwa osób błogosławionych niech będą dla nas świadectwem - mówił kapłan podczas homilii, abyśmy w chwilach trudnych, w życiu codziennym w rodzinie, małżeństwie i innych trudnych chwilach nie podejmowali zbyt pochopnie decyzji. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał nam Ducha Świętego, dar mądrości i zaufania Bogu. Aby nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami Boga. W ten sposób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, budujemy Kościół i wszyscy się uświęcamy.

Może weźmy przykład z tych błogosławionych w dniu 12 września 2021 roku i powierzmy swoje dalsze życie Bogu i Maryi, a wówczas  Duch Święty będzie działał - zakończył kapłan.
 
Po Eucharystii wierni w procesji wokół kościoła odmówili tajemnice radosne różańca świętego. (mz)