Męski Różaniec w Lubawie zaprasza

Opublikowano:

Wzywamy wszystkich zdolnych do odmówienia Różańca Świętego mężczyzn! Do wspólnego przeprowadzenia Nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski
Tak jak nasi przodkowie, którzy obronili swoje rodziny i świat chrześcijański w 1683 roku pod Wiedniem i w 1920 roku pod Warszawą, zawierzając się Zawsze Zwycięskiej Maryi Królowej Polski, tak my dzisiaj jesteśmy wezwani do obrony rodziny, do obrony wiary, do obrony Kościoła Katolickiego pod sztandarami Naszej Królowej.

Naszą najpotężniejszą bronią jest Różaniec Święty i wypełnienie warunków jakie objawiła Najświętsza Maryja Panna w Fatimie.Naszym polskim obowiązkiem jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy polskich mężczyzn!
Pozytywnie dumni z naszej historii, kultury i tradycji, okażmy się godni słów jakie otrzymała św. Siostra Faustyna od Pana naszego Jezusa Chrystusa: „(…) Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”.

Nabożeństwo rozpoczynamy 2 października 2021 roku o godzinie 18:15 Różańcem Świętym pod figurą Matki Bożej w ogrodzie.
Następnie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Kościoła, Ojczyzny, Narodu i naszych rodzin, która odbędzie się kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o udostępnianie!

źródło:Męski Różaniec w Lubawie