Pożegnanie ks. Karola Schmidta

Opublikowano:

30 stycznia o godz. 11.00 proboszcz parafii pod wezwaniem św. Barbary w Złotwie ks. Karol Schmidt odprawił uroczystą mszę świętą dziękczynną w obecności wiernych i pocztów sztandarowych ze szkoły i OSP Złotowo za dar posługiwania w parafii. Na wstępie powiedział: Chcę podziękować Wam parafianom za miłość i zaufanie, którą mnie obdarzyliście podczas mojej obecności w parafii.

Proboszczem w Złotowie został w 2017 roku po śmierci ks. Aleksandra Ruteckiego. W bieżącym roku 20 stycznia biskup toruński mianował nowych proboszczów w Złotowie i Gronowie.
Nowym proboszczem w parafii pw. św. Mikołaja Gronowie został ks. Karol Schmidt, który dotychczas pełnił posługę w parafii pw. św. Barbary w Złotowie. Natomiast proboszczem w Złotowie został ks. Jakub Maciejko, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim.

Ksiądz Karol, mimo krótkiego okresu czasu zrobił wiele dla społeczności lokalnej, nie tylko w sensie materialnym, ale i duchowym. Był strażakiem miejscowej jednostki OSP, nauczycielem, pielgrzymem, a także organizatorem Orszaku Trzech Króli. Kochają go  parafianie mieszkańcy wsi: Złotowa, Lubstyna, Lubstynka, Czerlina.

Podziękował wszystkim, którzy pomagali mu w posługiwaniu w parafii, szczególnie druhom strażakom i oświadczył, że mundur strażacki będzie zawsze nosił, także w nowej parafii. Po czy dodał:
- Proszę Was byście szanowali nowego proboszcza, on ma takie zalety, których ja nie mam i jest dobrym kapłanem. 

Ksiądz Karol odczytał modlitwę, którą odmówili kapłani podczas spotkania z ks. Biskupem w Toruniu.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi,
którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.
Amen

Na zakończenie  mszy świętej nastąpiły podziękowania.
Sołtys Jan Licznerski wraz z członkami Rady Sołeckiej podziękowali kapłanowi za Jego pracę duszpasterską i inną. Wspomniał o pielgrzymkach, budowaniu z naszą młodzieżą wspólnoty - mówił:
- Osobiście angażowałeś się we wszystkie prace, a szczególnie przy remoncie kościoła. Pamiętaj! Drzwi Zlotowa są dla Ciebie zawsze otwarte.

W kolejności żegnali księdza strażacy. Prezes OSP druh Witold Empel w imieniu strażaków pożegnał i wręczył pamiątkowy obraz.
Głos zabrała Justyna Kwiatkowska - dyrektor szkoły, mówiąc:
- Wszystko ma swój czas. Pożegnania zawsze są smutne i tym bardziej, gdy Twoja  posługa jest nierozerwalnie związana z naszą szkołą. Mądry kapłan, wspaniały nauczyciel i wspaniały organizator. Potrafiłeś łączyć te wszystkie obowiązki. W naszej pamięci zapisały się: wigilie dla samotnych, akademie i rekolekcje. Zjednałeś swą  dobrocią uczniów, nauczycieli i rodziców. My mieliśmy wsparcie w Tobie. Dziś zanim odejdziesz, życzymy Ci zdrowia, sił i wytrwałości. Bóg zapłać ks. Karolu, że byłeś wśród Nas. Dokładnie dziś mija 20 lat, jak ksiądz rozpoczął pracę jako pedagog.

W kolejności żegnał Klub Seniora:
- Jesteśmy wdzięczny za to, że byłeś wśród Nas i odwiedzałeś nas - seniorów. Za wszystko dziękujemy Tobie księże Karolu. Za 5-letnią posługę kapłańska tu w Złotowie. Podziękowania złożyli przedstawiciele róż różańcowych.

Wójt Tomasz Ewertowski w imieniu władz samorządowych wręczył pamiątkowy dyplom oraz podziękował za kilkuletnie wsparcie, za wszystkie dobre rzeczy - remonty kościoła i także za rozmowy prywatne. 
- Życzymy wszelkiej pomyślności księdzu. Niech zawsze księdzu towarzyszy Duch św. Dziękuję za dożynki, za 100-lecie plebiscytu w Lubstynku i wiele innych rzeczy. Byłeś krotko, ale zostawiłeś po sobie bardzo wiele - zakończył.

Podziękowanie złożyli przedstawiciele służby liturgicznej, dziękując za całą pracę, a szczególnie za liczne wyjazdy, wycieczki, szkolenia, na łyżwy, obozy. Na koniec  najmłodsi mieszkańcy wsi podziękowali pięknym wierszem 12 letniej Olgi Wiśniewskiej:
Bóg zapłać!
W Złotowie ewangelię głosił,
a życzliwość do parafian zawsze w sercu nosił. Drogi Księże Proboszczu dziękujmy !
Ile czasu minęło wiemy.
 Ile pielgrzymek się odbywało, a dobrych chęci wciąż Karolowi przybywało.
Kościół pięknie prowadził,
a w dzieciach miłość do Chrystusa zasadził.
To były wspaniałe lata,
dziś odjeżdża Ksiądz w inną stronę świata.
I choć braknie nam słów,
mamy nadzieję, że spotkamy się znów.
Każdą chwilę zapamiętamy,
a Księdza w sercu mamy.
Smutek w nas dziś gości, lecz mamy też w sobie dużo radości.
Ksiądz nasz wspaniały,
osiągnął sukces nie mały.
Niech Bóg ma Karola w opiece,
uznaniem wypełniają się ulice!
Zawsze Ksiądz będzie blisko.
Bóg zapłać za wszystko!


Wierni odśpiewali tradycyjne Życzymy, życzymy, a młodzież pielgrzymkowa z gitarą  zaśpiewała jedną z piosenek pielgrzymkowych. Na koniec ks. Karol nie kryjąc wzruszenia wszystkim serdecznie podziękował.

Na koniec chcę przypomnieć księdzu Proboszcza z Ars. Wydaje mi się, że dzisiejsza uroczystość jest znakomitą okazją do chwili zadumy nad niełatwą posługą proboszcza. Zwłaszcza, że niejednemu z nich, przytłoczonemu różnorodnymi obowiązkami, zaangażowanemu w działalność organizacyjną, prace remontowo-budowlane i troskę o potrzeby materialne parafii, czasem nie starcza żarliwości i sił na pogłębianie życia duchowego. Swojego i wiernych. Życzę księdzu naśladownictwa  ks. Jana Maria Vianney

Marian Żuchowski

foto fb parafii św. Barbary w Złotowie i Jan Chrzostkowski