Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza w Złotowie. ZDJĘCIA

Opublikowano:

6. lutego 2022 w kościele pw. Św.Barbary w Złotowie o godz. 11.00 miało miejsce uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza ks. Jakuba Maciejko. Na wstępie głos zabrał ks. dziekan Marcin Staniszewski, który odczytał dekret nominacyjny i poprosił wszystkich parafian o modlitwę w intencji nowego proboszcza. Nowy ksiądz proboszcz złożył przysięgę wierności w sprawowaniu powierzonego urzędu. 

Mszy świętej przewodniczył ks. dziekan, a homilię wygłosił ks. proboszcz, w której przedstawił swoją drogę do kapłaństwa i podkreślił rolę rodziców w wychowywaniu dzieci w tradycji chrześcijańskiej. 

Ksiądz proboszcz urodził się w 1981 r. Do szkoły uczęszczał w Brodnicy, święcenia kapłańskie otrzymał 29 marca 2007 r. w Toruniu. Kapłan był ostatnio wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim. Wcześniej posługiwał przez 7 lat w nowomiejskiej parafii pw. św. Tomasza Apostoła i w parafii św. Antoniego w Toruniu. Ksiądz Jakub ma brata, który jest także kapłanem.

Na zakończenie uroczystej mszy świętej przedstawiciele rady parafialnej powitali  nowego kapłana i na zakończenie Jan Licznerski powiedział "Czuj się dobrze w naszej społeczności, tego szczerze Ci życzy cała złotowska parafia". 

Ksiądz dziekan powitał nowego kapłana we wspólnocie dekanalnej i życzył mu, aby zawsze pamiętał o miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Marian Żuchowski 
foto Jan Chrzostkowski