Wizytacja Kanoniczna w parafii pw. św. Jana i Michała Archanioła w Lubawie

Opublikowano:

Każda parafia co pięć lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. W czwartek 10 listopada 2022 r. Wizytacją w parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie zakończył się cykl Wizytacji w Dekanacie Lubawskim. 

O godz. 17:00 pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Śmigla została odprawiona msza święta, w której uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Iławskiego, Gminy Wiejskiej Lubawa, przedstawiciele i dyrekcja Zespołu Szkół w Lubawie z pocztem sztandarowym oraz parafianie i miejscowe wspólnoty parafialne.

Księdza biskupa powitali przedstawiciele Rady Parafialnej i ksiądz proboszcz Marcin Staniszewski  przedstawiając sprawozdanie z życia parafii za ostatnie pięć lat. Msza święta miała uroczystą oprawę. W przygotowanie uroczystości aktywnie włączyli się członkowie wspólnot działających przy parafii m.in. poprzez przygotowanie i przyniesienie darów ofiarnych.

W podziękowaniach wygłoszonych na zakończenie mszy świętej ksiądz proboszcz przypomniał, że 11 listopada br. przypada piąta rocznica nominacji biskupa Wiesława Śmigla na ordynariusza Diecezji Toruńskiej i z tej okazji złożył Mu życzenia, a wierni zaśpiewali „Życzymy, życzymy…”. 

Po mszy świętej ks. biskup poświęcił Krzyż Misyjny, który z ostatnim czasie został postawiony przy wejściu do świątyni parafialnej. (mz)

foto: mz i Tomasz Lenart