Sakrament Bierzmowania w parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie

Opublikowano:

We wtorek 9. maja o godz.17.00, młodzież z parafii pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie otrzymała z rąk bp Józefa Szamockiego trzeci z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a więc Sakrament Bierzmowania.

Sakramenty Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. 

(mz)