50 rocznica święceń kapłańskich ojca Józefa Żmijewskiego (SVD) ze Złotowa

Opublikowano:

W minioną niedzielę 14  maja w Laskowicach, pochodzący ze Złotowa z dekanatu lubawskiego  Ojciec Józef Żmijewski (SVD), obchodził 50 rocznicę święceń kapłańskich. Werbista ze Zgromadzenia Słowa Bożego (nazwa łacińska: Societas Verbi Divini; skrót zakonny: SVD) – misyjne zgromadzenie zakonne, założone w 1875 roku przez św. Arnolda Janssena w Holandii. 
Jubilat urodził się 02.02.1947 w Złotowie. Do nowicjatu wstąpił w 1966. Śluby zakonne złożył w 1968, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1973 roku.

Przez całe swoje życie służył jako kapłan Bogu i ludziom. Posługę zakonną pełnił jako administrator Seminarium Misyjnego w Pieniężnie, Chludowie, Domu w Górnej Grupie. Był proboszczem w Pieniężnie dłuższy okres czasu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Kolportażu Księży Werbistów i jest odpowiedzialny za kaplice i oprawę liturgiczną wspólnoty Domu Misyjnego w Laskowicach. Powołanie ks. Józefa Żmijewskiego było ostatnim powołaniem w parafii Świętej Barbary w Złotowie.

W uroczystościach uczestniczyli najbliżsi - rodzina z parafii Złotowo, Lubawy, Iławy, Ostródy i Nowego Miasta Lubawskiego. Zgromadzenie realizuje nakaz misyjny Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15).

Ks.ojciec Józef Żmijewski odwiedza bardzo często rodzinne strony, a szczególnie pamięta o Odpuście w Sanktuarium w Lipach. Tam można go było spotkać, kiedy był młodszy w konfesjonale. Nie wśród kapłanów na ołtarzu lecz pośród ludzi, z którymi dzielił się Słowem Bożym podczas Sakramentu Spowiedzi św. Takiego ojca Józefa zapamiętałem, ponieważ znam go osobiście.

Życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą, a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski,
otaczając płaszczem swej opieki.

opr. mz 
foto Rafał Marszelewski