3. lipca 2023. Msza św. w intencji chorych i służby zdrowia w kościele Farnym w Lubawie

Opublikowano:

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. W Lubawie dzień ten obchodzony jest 3 lipca na zakończenie uroczystości  odpustowych w Lipach.

W kościele św. Anny o godz. 10.30  odprawiona została Msza święta dla chorych, z udziałem chorych i służby zdrowia. Mszę świętą koncelebrowaną z udziałem kapłanów odprawił proboszcz parafii ks. Mieczysław Rozmarynowicz. Ks proboszcz przedstawił wszystkich biorących udział w Eucharystii i przedstawił ks. wikariusza parafii Dawida Urbaniaka, który otrzymał dekret od ks. biskupa do parafii w kościoła NMP i św. Anny w Lubawie. Ks. Dawid jest diecezjalnym duszpasterzem Służby Liturgicznej Ołtarza (SLO).

Homilię wygłosił franciszkanin ojciec Sebastian  Fierek. Ojciec Sebastian podkreślił, że nie ma innej możliwości zrozumienia sensu choroby i cierpienia człowieka, jak ta w relacji do wiary w Boga i naszego planu Zbawienia.

Trudno mi mówić cokolwiek o cierpieniu, bo  mam świadomość, że żadne słowa nie wyrażą  tej tajemnicy, nie wyrażą tego doświadczenia. Każdy z Was ma własną historię cierpienia, swoje strapienia, bóle. Każdy z nas jest niepowtarzalny i wobec każdego z nas Pan ma pewną  historię. Ta historia jest błogosławiona i dobra dla mnie i dla ciebie. Dzisiaj Maryja pragnie abyśmy te cierpienia złączyli z cierpieniem Jezusa Chrystusa, bo doświadczenie cierpienia  przychodzi na wszystkich bez wyjątku, wierzących i niewierzących, ale chrześcijaństwo daje nam klucz do przyjęcia tego cierpienia, do odkrycia jego głębi i Pan Bóg daje nam moc i siłę do jego przeżywania.
 
Po homilii kapłani udzielili Sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament ten w ciągu życia można przyjąć wielokrotnie. Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych nie ma na celu - jak się kiedyś sądziło, przygotowania człowieka na śmierć, lecz także umocnienie go w jego cierpieniu i słabości. (mz)