Odpust Porcjunkuli w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie

Opublikowano:

W parafii św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie odbył się kolejny od 2020 roku Odpust Porcjunkuli. 2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej. W Kalendarzu Liturgicznym czytamy, iż tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już 1 sierpnia o godz. 20.00 Akatystem ku czci NMP i Apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Kawy ze Lwowa.
2 sierpnia o godz. 17.00 Sumie Odpustowej przewodniczył ks. biskup Edward Kawa, który  wygłosił kazanie.

Po Eucharystii ksiądz Biskup klęcząc przed figurką Matki Boskiej Lipskiej, dokonał Aktu Zawierzenia Lubawy i Ziemi Lubawskiej Matce Najświętszej i pobłogosławił wszystkich wiernych. Na zakończenie uroczystości odpustowych wierni udali się w procesji z figurą Matki Boskiej Lipskiej do kościoła Farnego w Lubawie.

Kościół Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkula) leży około 2 kilometrów na południe od Asyżu. Znajdowała się tu pierwotnie benedyktyńska kapliczka odbudowana przez św. Franciszka w 1207 roku. W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę. Papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże podobny odpust na ten dzień zaczęli przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. 

W 1952 roku Kongregacja Odpustów rozszerzyła przywilej odpustu zupełnego „toties quoties” na dzień 2 sierpnia, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków odpustu: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania Wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca Świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Do korzystania z odpustu Porcjunkuli zachęca papież Franciszek  

opr. (mz)
foto Tomasz Lenart i mz