PRZERWANY SEN DLA OJCZYZNY - CZUWAJĄC PRZED PANEM

Opublikowano:

Wierni w nocy z piątku na sobotę 10/11 listopada 2023 r. wzięli udział w nocnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, nawiązującej do obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez prawie dwie godziny w kościele Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła w Lubawie wybrzmiewała potężna modlitwa. Główną intencją była modlitwa za naszą Ojczyznę.

W to nocne modlitewne czuwanie na które przybyli parafianie, mieszkańcy miasta i jego okolic, wprowadziła nas pieśń - Barka. Po godz. 23:00 nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odśpiewaliśmy pieśń na expositio Sanctissimi, zawierzając dzieło modlitwy Królowej Polski oraz Świętym i Błogosławionym narodu Polskiego. 

W czasie czuwania odmówiliśmy część bolesną Różańca Świętego, który zapoczątkowały słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i Jego rozważania z nauczaniem. Nie zabrakło modlitwy za polskich kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za małżeństwa i o powstrzymanie plagi rozwodów oraz aborcji, a także za polską młodzież oraz zniszczenie wszystkich dzieł szatana. Prosząc o wstawiennictwo polskich Świętych i Błogosławionych, odmówiliśmy Litanie Narodu Polskiego oraz modliliśmy się o jedność wśród Polaków, wierność naszego Narodu Bogu, Kościołowi i Polsce, przyzywając wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli.

Wielkie podziękowanie kierujemy w stronę wszystkich wiernych, którzy w tych nocnych godzinach przybyli aby czuwać z nami na wspólnej  modlitwie, mając w pamięci słowa kard. Hlonda: Polacy! Macie Boga w sercach? Macie krew w żyłach? Podnieście się! Do powstania! Jedyna broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi inne narody będą karane za swą niewierność wobec Boga.
Niezwykle piękny to był widok rozmodlonych ludzi…

Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
Niech to błogosławieństwo z mocą wybrzmi w naszych sercach!
„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)
Męski Różaniec w Lubawie