104. rocznica powrotu Lubawy do Macierzy

Opublikowano:

Po I wojnie światowej Polska niepodległa rodziła się w bólach. Dość szybko udało się scalić w jedno państwo ziemie trzech zaborów, rządzące się odmiennymi systemami prawnymi, różniące się organizacją i nie tylko.

Podobnie działo się w Lubawie. Mimo, że już 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, Lubawa powróciła do Macierzy dopiero 19 stycznia 1920 roku. Stało się tak na mocy traktatu wersalskiego (podpisanego 28 czerwca 1919 roku), który w styczniu 1920 roku wchodził w życie.

W dniu dzisiejszym z okazji 104. rocznicy powrotu Lubawy do Polski, w kościele Farnym odprawiona została uroczysta msza św. dziękczynna z udziałem pocztów sztandarowych przez  ks. wikariusza Pawła Śliwińskiego.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta z burmistrzem Maciejem Radtke, radnymi i mieszkańcami miasta. W tym roku wśród pocztów sztandarowych był pierwszy raz poczet Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie

W homilii kapłan podkreślił, że życie nasze oparte powinno być na dialogu. Możemy się różnić, lecz aby budować przyszłość, powinniśmy budować ją wspólnie w oparciu o przeszłość naszych przodków, ale tylko w oparciu na wzajemnym dialogu. (mz)