Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Lubawie

Opublikowano:

Rokrocznie w okresie Wielkiego Postu wielu wiernych zbiera się na nabożeństwach, w czasie których rozważa się ostanie momenty ziemskiej pielgrzymki Jezusa. Czas Wielkiego Postu szczególnie sprzyja medytacjom nad wartością Męki i śmierci naszego Zbawiciela. Świadomość wielkości ofiary, przez jaką zostaliśmy odkupieni powinna wpłynąć na nasze osobiste nawrócenie oraz pobudzić do wdzięczności za ten wielki dar.

W dniu wczorajszym 16 lutego w kościele pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie odprawione zostało pierwsze w tym roku Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz ks. Marcin Staniszewski, a rozważania pasyjne przygotowały "Róże Różańcowe". Nabożeństwo Drogi krzyżowej odbywa się w każdy piątek, aż do Wielkiego Piątku.

Droga Krzyżowa w dzisiejszej formie wzięła swój początek z drogi, którą przeszedł Jezus Chrystus począwszy od pałacu Piłata na Golgotę. Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa odbiły się szerokim echem w ówczesnej Palestynie i poza jej granicami. Już w pierwszych wiekach znajdowali się chrześcijanie, którzy grupowo lub indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej, rozważając Mękę Zbawiciela dokładnie w tych miejscach, w których był umęczony.

Od IV w. ruch pielgrzymkowy wyraźnie wzrósł. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszyscy chrześcijanie mogli pielgrzymować w tak odległe strony. W czasach wojen i arabskiej okupacji narzucającej islam było to wręcz niemożliwe. Z tych powodów w całym chrześcijańskim świecie stawiano krzyże przy drogach i tam rozpamiętywano Mękę Pańską. Krzyż od czasów Konstantyna Wielkiego (IV w.) uważany był za znak zwycięstwa i przynależności do chrześcijaństwa.
 
Do rozpowszechnienia nabożeństwa Drogi krzyżowej przyczyniły się zakonny, głównie franciszkańskie. Na początku nie było określonej liczby stacji. Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Mauritio, a papież Benedykt XIV w tym samym roku wydał specjalne Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościołach parafialnych.

Natomiast w „Wykazie odpustów Kościoła katolickiego”, zatwierdzonym przez papieża Pawła VI w dekrecie z dnia 29 czerwca 1968 roku czytamy, że za odprawienie Drogi krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

Zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek,aż do Wielkiego Piątku o  godz.16.30.

opr. mz 
foto Tomasz Lenart