Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej w Lubawie

Opublikowano:

13 kwietnia 2024 r. (sobota) w Lubawie odbył się Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej oraz opiekunów. Spotkanie rozpoczęło się w kościele farnym p.w. Nawiedzenia NMP i św. Anny. W dalszej części uczestnicy spotkania, których było widać na ulicach Lubawy, rozpoczęli grę terenową, odwiedzając ważne miejsca w naszym mieście.

Finał nastąpił w Lipach. Były gry, zabawy i inne ciekawe atrakcje. Nad bezpieczeństwem czuwały służby mundurowe OSP I policji. Był czas na posiłek i integrację. Punktualnie o godz. 14.00 w sanktuarium ministranci uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla, który wygłosił do zgromadzonych ministrantów homilię.

- Wasza służba to działanie z poświęceniem. To coś, co wymaga trudu, rezygnacji z przyjemności i poświęcenie się jakiejś sprawie. Musicie się do służby należycie przygotować. Przykład, który dajecie – dobry przykład – pociąga innych.
- powiedział kapłan.

Posługę śpiewu liturgicznego w czasie Eucharystii podjęła schola parafialna z Lubawy.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania wypowiedział ks. Krzysztof Olaś – diecezjalny duszpasterz LSO, dziękując księdzu bp. Wiesławowi za obecność i wygłoszoną homilię.
Przed rozesłaniem ksiądz Biskup podziękował wszystkim zgromadzonym za dar modlitwy i wspólnego spotkania służb z różnych parafii naszej diecezji. (mz)

foto mz