Marsz dla Życia i Rodziny i Dekanalno-Gminny Piknik Rodzinny

Opublikowano:

W niedzielę 9 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 po modlitwie i błogosławieństwie, którego udzielił ks. dziekan Marcin Staniszewski, wyruszył drugi Marsz dla Życia i Rodziny z lubawskiego Rynku do Sanktuarium Matki Bożej w Lipach. W drodze uczestnicy Marszu odmówili różaniec w intencji rodzin, prowadzony przez Męski Różaniec z Lubawy, a następnie w Sanktuarium zawierzyli Matce Bożej swoje rodziny.

Na miejscu Wójt Gminy Tomasz Ewertowski wraz z ks. dziekanem zaprosili uczestników Marszu i wszystkich przybyłych mieszkańców Ziemi Lubawskiej do wspólnej zabawy i biesiady podczas Dekanalno-Gminnego Pikniku Rodzinnego. Było wiele atrakcji dla dzieci oraz smakołyki i grill przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną.

Na Rynku padły słowa określające cel wydarzenia: „Marsz jest manifestacją na rzecz Życia i Rodziny, wiary, wolności i niepodległości. Jest wyrazem afirmacji życia i solidarności z najbardziej potrzebującymi, zwłaszcza z dziećmi zagrożonymi aborcją, ale także z ich matkami i ojcami, którzy często są ofiarami tego dramatu. Życie i godność człowieka są niezaprzeczalne i jednakowe na każdym etapie: zarówno, na tym całkowicie zależnym i bezbronnym, jak i w późniejszym okresie, gdy jesteśmy już silniejsi, ale nadal potrzebujemy pomocy, żeby poradzić sobie z trudnościami, jakie życie stawia na naszej drodze. Dlatego potrzebujemy Rodziny, która jest bezpiecznym schronieniem i wsparciem. Chociaż różnimy się wiekiem, poglądami, stylem życia, jesteśmy wierni nauczaniu Jana Pawła II i jednoczy nas wspólna sprawa, dlatego idziemy pod hasłem: Zjednoczeni dla Życia, Rodziny i Ojczyzny!” (mz)

foto mz